مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان گفت: در راستای پایداری بیشتر شبکه برق گیلان، ۳۰ پروژه مهم و اساسی شرکت برق منطقه ای گیلان تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد.

مهر گیلان / محمود دشت بزرگ امروز، ۱۶ اسفندماه در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به تمهیدات مهم وزارت نیرو برای عبور از اوج بار سال آتی، گفت: هفت اقدام از ۱۸۰ اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال مربوط به شرکت برق منطقه‌ای گیلان است.

وی افزود: با هدف تامین برق مشترکان، افزایش ضریب اطمینان و پایداری بیشتر شبکه برق گیلان، ۳۰ پروژه مهم و اساسی شرکت برق منطقه‌ای گیلان تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان هفت اقدام این شرکت را شامل ۱۱ پروژه حیاتی برای عبور موفق از اوج بار سال آتی با ارزش دو هزار و ۴۴ میلیارد تومان دانست.

دشت بزرگ با اشاره به برنامه محور بودن شرکت برق منطقه‌ای گیلان، گفت: علاوه بر پروژه های حیاتی، این شرکت ۱۹ پروژه ضروری مصوب سفر ریاست جمهوری با مجموع ارزش ۱۵۵۳ میلیارد تومان را تا پایان سال ۱۴۰۳ در دست اجرا دارد.