درمانگاه تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه در مریدان لنگرود افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مهر گیلان / درمانگاه شبانه روزی دکتر شهید محمد حبیبی پور فتیده تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک خان نیروی زمینی سپاه در مریدان لنگرود با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سردار دکتر احمد اخوان- فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه، سردار سبحان تاور- فرمانده تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک خان لنگرود، محمدرضا جلالی- فرماندار شهرستان لنگرود و جمعی از مسوولان محلی برگزار شد.

درمانگاه شهید دکتر محمد حبیبی پور تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک خان مریدان لنگرود پیش از این به عنوان بهداری سرباز فعالیت می‌کرد که در راستای خدمت به مردم منطقه با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به درمانگاه ارتقاء و آماده خدمت سلامت‌محور شد.