ستاد انتخابات استان گیلان  با صدور اطلاعیه اعلام کرد: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی ضروری است. به گزارش مهر گیلان ،در اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات استان گیلان آمده است : باتوجه به تبصره ۳ذیل بند “و” ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی ،ارائه گواهی عدم سوء پیشینه […]

ستاد انتخابات استان گیلان  با صدور اطلاعیه اعلام کرد: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی ضروری است.

به گزارش مهر گیلان ،در اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات استان گیلان آمده است : باتوجه به تبصره ۳ذیل بند “و” ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی ،ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه تا زمان ثبت نام نگذشته باشد ،توسط داوطلبان انتخابات شوراها الزامی است.

لذا تاکید می گردد به جهت تسریع در دریافت گواهی عدم سوءپیشینه ،افرادی که در نظر دارند خود را برای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها داوطلب نمایند از هم اکنون جهت دریافت گواهی مذکور اقدام نمایند./ انتهای پیام