رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: کسب اعتبار سه‌ساله دوره پزشکی ماحصل نگاه واقع‌بینانه ارزیابان بیرونی و تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.

مهرگیلان /طی مراسمی با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جمعی از معاونین، رؤسای مراکز آموزشی درمانی، جمعی از مدیران ستادی، رئیس دانشکده پزشکی و همچنین نمایندگان و سرتیم‌های ارزیابان بیرونی وزارت بهداشت از عوامل اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با تلاش‌های صورت گرفته اعتبار سه‌ساله دوره را در پی داشته، تقدیر شد.

دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به فرمایش امام راحل مبنی بر اینکه دانشگاه مبدأ همه تحولات است، اظهار کرد: همان‌گونه که ایران و انقلاب اسلامی در حوزه امنیتی، دفاعی و نظامی قدرت برجسته جهان است، در علم و فناوری نیز حرف برای گفتن دارد و این قدرت برتری علم و تسلط برجهان، مستلزم دانشگاه خوب و دستیابی به یک دانشگاه خوب، نیازمند حوزه آموزشی قوی، استاندارد، پاسخگو و در حرکت در مرز دانش است تا قدرت مطلق به دست آید.

وی رکن نخست دانشگاه‌ها را مقوله آموزش دانست و افزود: استمرار فعالیت‌های آموزشی به درجه و اعتبار مؤسساتی است که دریافت می‌کند و این موضوع اهمیت آموزش را به ما یادآوری می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه اعتباربخشی از رویکردهای علم ارزشیابی و در راستای بهبود و تضمین کیفیت هر دانشگاهی است، گفت: این مهم در دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز با شدت و قوت در دوره کنونی دنبال شد و با تلاش همه‌جانبه نتیجه داد.

دکتر آشوبی با بیان اینکه با تلاش همه همکاران ما در معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی، خوشبختانه طبق آخرین دوره اعتباربخشی بیرونی صورت گرفته، دوره پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه اعتبار سه‌ساله گرفت، خاطرنشان کرد: استمرار این دوره در گذشته مشروط بود.

وی با بیان اینکه کسب اعتبار سه‌ساله دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی با تلاش همه‌جانبه حاصل‌شده، گفت: این نتیجه موفق علاوه بر نگاه واقع‌بینانه ارزیابان بیرونی، حاصل تلاش و کوشش داوطلبانه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای رسیدن به استانداردهای موردنظر در اعتباربخشی بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت، اجرای برنامه اعتباربخشی بر اساس استاندارها، توانمندسازی گروه‌های آموزشی، ارزشیابی داخلی فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردهای تدوین‌شده، نظام‌مند کردن فرایند نظارت و ارزیابی برنامه‌های آموزشی و نظام‌مند کردن فرآیند نظارت و ارزیابی را از مهم‌ترین برنامه‌های برشمرد که در دوره کنونی به آن توجه شده است.