فرماندار رشت با اشاره به فاصله چند فرسنگی نسل امروز و دیروز، بیان کرد: فاصله بین نسلی زیادی از لحاظ اندیشه ها، تفکرات و باورهای اعتقادی وجود دارد که خلاء ها باید با آموزش پر شود.

مهرگیلان / مهندس کیا عاشوری پیش از ظهر امروز(دوشنبه) در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان رشت اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش از مهم ترین جلسات بوده و حضور افراد الزامی است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل جلسات شورای آموزش و پرورش افزود: استمرار جلسات شورای آموزش و پرورش منجر به عارضه یابی نقاط ضعف و قوت می شود.

فرماندار رشت با گرامیداشت هفته معلم و روز بزرگداشت شهادت استاد مطهری بیان کرد: معلمان یکی از مهم ترین و موثرترین ارکان آموزش و پرورش به شمار می روند.

عاشوری با بیان اینکه معلمان معمار آینده نظام هستند، گفت: نسل امروز محصول تعلیم و تربیت معلمان و جامعه فرهنگیان هستند.

وی افزود: معلمان در تراز انقلاب پرورش دهنده و تربیت کننده جامعه انقلابی هستند.

فرماندار رشت با اشاره به محرومیت های گیلان زیر پوستین سبز بیان کرد: گیلان در زیر پوشش سبز و طراوت دارای محرومیت در بخش های مختلف است.

عاشوری با بیان اینکه دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند، گفت: حل مشکلات کشور از مسیر آموزش و پرورش می گذرد.

وی با تاکید بر لزوم ارتباط گیری مستمر با جامعه دانش آموزی افزود: رفع نیازهای جامعه دانش آموزی سبب ارتقای سواد آموزشی می شود.

فرماندار رشت با اشاره به فاصله چندفرسنگی نسل امروز و دیروز بیان کرد: فاصله بین نسلی زیادی از لحاظ اندیشه ها، تفکرات و باورهای اعتقادی وجود دارد که خلاء ها باید با آموزش پر شود.

عاشوری با تاکید بر بروزرسانی آموزشی معلمان و جامعه فرهنگیان اضافه کرد: آموزش ّباید محور کار معلمان و فرهنگیان جهت ارتقای سطح آموزشی و پرورشی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پیوند بین نسلی در آموزش و پرورش پر می شود، افزود: معلمان خلاء ها و شکاف های بین نسل ها را پر کنند.

فرماندار رشت با اشاره به جنگ رسانه ای و فضای مجازی و ایجاد شبهات در بین دانش آموزان بیان کرد: فرهنگیان با علم روز و دانش به شبهات دانش آموزان پاسخ منطقی و مستدل دهند.

عاشوری با ارائه آماری از تعداد دانش آموزان در شهرستان رشت بیان کرد: بیش از ۲۰ هزار دانش آموز رشتی در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم برای انجام آزمون نهایی آماده می شوند.