ثبت چهارمین اهدای عضو طی سال جاری در استان گیلان

مهر گیلان /زنده یاد جانبخش مرحومه نغمه فرنام ۴۳ ساله، اهل رودسر که بر اثر خونریزی مغزی دچارمرگ مغزی گردیده بود، نظر به نیت خیر خانواده مبنی بر رضایت اهدا اعضا و پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی ایشان توسط پزشکان متخصص معتمد وزارت بهداشت و درمان، نامبرده در واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت مورد عمل جراحی برداشت عضو قرار گرفت و کبد و دو کلیه نامبرده جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدا گردید.

گفتنی است زنده یاد نغمه فرنام چهارمین اهداکننده عضو در استان گیلان در سال جاری می باشد.