مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان از پلمب ۳ مرکز زیبایی غیرمجاز در شهرستان رشت به دلیل دخالت افرد فاقد صلاحیت علمی در این شهرستان خبر داد.

مهر گیلان / دکتر زهره تیموری مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان اظهار داشت: طی بازدیدهای مداوم کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه سه مرکز غیرمجاز زیبایی در شهر رشت به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور درمان و انجام خدمات پوست و زیبایی، شناسایی پلمب و پرونده این مراکز جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد.

دکتر تیموری افزود: شهروندان گرامی برای دریافت هر گونه خدمات درمانی و زیبایی الزاماً به مراکز مجاز که دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هستند مراجعه کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.