رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی لاکان بازدید به عمل آوردند.

مهر گیلان / دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه جمعی از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، از  بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی در حال ساخت بازدید بعمل آوردند.


در این بازدید، دکتر آشوبی ضمن بررسی روند پیشرف پروژه ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی دانشگاه، مسائل و مشکلات پیش رو را، موردبررسی قرار داد.