507 عدد داروهای گیاهی غیرمجاز توسط کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل از یک واحد مسکونی در شهر خشکبیجار ، کشف و توقیف شد.

مهر گیلان / کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه طی بازدیدی مشترک با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از یک واحد مسکونی در شهر خشکبیجار تعداد ۵۰۷ عدد داروی گیاهی غیرمجاز به ارزش ریالی نهصد وچهل میلیون کشف و توقیف نمودند.

لازم به ذکر است؛ استفاده از داروهای گیاهی غیرمجاز و بدون تائید سازمان غذا و دارو ممکن است عوارض و مشکلات بالینی برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد.