مدیرکل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های اول، هفتم و دهم از امروز در سامانه‌های وزرات آموزش و پرورش آغاز شد.

مهر گیلان / محمدحسین رمضانی گفت: والدین دانش آموزان می‌توانند از امروز برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های اول، هفته و دهم خود برای سال تحصیلی جدید، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir ، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان استثنایی هم به همین روش انجام می‌شود افزود: کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بر اساس جدول تقویم زمانی و بر اساس سفارشات ثبت شده در سامانه، در مدارس محل تحصیل دانش آموزان توزیع می‌شود.