مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در نخستین واکنش به نتایج انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «سپاس ایران خاک پاک مردم ایران مسعود پزشکیان» همچنین مسعود پزشکیان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحه توییتر خود واکنش نشان داد و گفت: مردم عزیز ایران انتخابات تمام شد و این تازه آغاز […]

مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در نخستین واکنش به نتایج انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت:

«سپاس ایران

خاک پاک مردم ایران

مسعود پزشکیان»

همچنین مسعود پزشکیان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحه توییتر خود واکنش نشان داد و گفت:

مردم عزیز ایران انتخابات تمام شد و این تازه آغاز همراهی ماست.

مسیر دشوار پیش رو جز با ههامراهی، همدلی و اعتماد شما هموار نخواهد شد دستم را به سوی شما دراز می‌کنم و به شرافتم سوگند می‌خورم که در این راه تنهایتان نخواهم گذاشت.