در راستای هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و تسریع در بهره برداری از پروژه ها،شهردار رشت با همراهی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های عمرانی طرح میثاق رشت بازدید کردند.

مهر گیلان / در راستای هم افزایی بین دستگاه های اجرایی رحیم شوقی شهردار رشت با همراهی وحید خرمی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در خصوص مباحث مرتبط با جلوگیری از رانش و جداره سازی رودخانه های سطح شهر از پروژه های عمرانی طرح میثاق رشت بازدید کردند./