انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری فردا با فرمان وزیر کشور و ثبت نام از داوطلبان به طور رسمی آغاز می شود. به گزارش مهر  گیلان ،  احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: داوطلبانی که طبق قانون واجد شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستند برای ثبت نام حتما باید به این ستاد مستقر در […]

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری فردا با فرمان وزیر کشور و ثبت نام از داوطلبان به طور رسمی آغاز می شود.

به گزارش مهر  گیلان ،  احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: داوطلبانی که طبق قانون واجد شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستند برای ثبت نام حتما باید به این ستاد مستقر در وزارت کشور مراجعه کنند.
تقویم زمان بندی انتخابات به این شرح است:
۲۲ فروردین ۹۶: صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران

۲۲ فروردین تا ۲۴ فروردین: تشکیل هیأت اجرایی توسط فرمانداری ها

۲۲ فروردین تا ۲۶ فروردین: ثبت نام از داوطلبان ۵ روز (از زمان صدور دستورشروع انتخابات)

۲۷ فروردین تا ۳۱ فروردین: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان

اول اردیبهشت تا پنجم اردیبهشت: تمدید مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان

ششم اردیبهشت تا هفتم اردیبهشت: انتشار اسامی نامزدها توسط وزارت کشور

هشتم اردیبهشت تا ۲۷ اردیبهشت: تبلیغات انتخاباتی نامزدها

۲۸ اردیبهشت: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها

۲۹ اردیبهشت: اخذ رأی

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به طور همزمان برگزار می شود./انتهای پیام / صدا و سیما