به علت آغاز فصل تخم ریزی و زاد آوری صید این ماهیان تا۲۰ مهر امسال ممنوع است به گزارش  مهر گیلان ،مدیر کل شیلات گیلان گفت : با آغاز فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی دریای خزر صید ماهیان استخوانی  این دریا تا ۲۰ مهرامسال ممنوع است. اسحاق شعبانی  افزود : با متخلفان برخورد قانونی می […]

به علت آغاز فصل تخم ریزی و زاد آوری صید این ماهیان تا۲۰ مهر امسال ممنوع است

به گزارش  مهر گیلان ،مدیر کل شیلات گیلان گفت : با آغاز فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی دریای خزر صید ماهیان استخوانی  این دریا تا ۲۰ مهرامسال ممنوع است.
اسحاق شعبانی  افزود : با متخلفان برخورد قانونی می شود.
به علت صید قاچاق و بی رویه ، آلودگی دریا و رودخانه ها و همچنین تخریب زیستگاه های زاد آوری طبیعی ماهیان استخوانی  به دلیل برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها ذخایر اینگونه ماهیان دریای خزر در چندین سال گذشته کاهش یافته است.
جلوگیری از صید در فصل تخم ریزی و زاد آوری و تکثیر مصنوعی و رها کردن بچه ماهیان استخوانی در رودخانه های منتهی به دریای خزر مهمترین راهکار شیلات گیلان برای حفظ و افزایش ذخایر اینگونه ماهی است./ انتهای پیام / صداو سیما ی مرکز گیلا ن