اداره کل امور انتخابات شورای نگبان در پاسخ به سوالات مکرر استان‌ها در اطلاعیه‌ای درباره قرائت برخی آراء نامزد‌های ریاست جمهوری نکاتی متذکر شد. به گزارش مهرگیلان  ،  متن این اطلاعیه به شرح زیر است :‌   ۱ – اگر در برگ رأی نام یا نام خانوادگی نامزد انتخابات غلط املایی داشته باشد، ولی همچنان […]

اداره کل امور انتخابات شورای نگبان در پاسخ به سوالات مکرر استان‌ها در اطلاعیه‌ای درباره قرائت برخی آراء نامزد‌های ریاست جمهوری نکاتی متذکر شد.

به گزارش مهرگیلان  ،  متن این اطلاعیه به شرح زیر است :‌
 

۱ – اگر در برگ رأی نام یا نام خانوادگی نامزد انتخابات غلط املایی داشته باشد، ولی همچنان بتوان آن را به نام نامزد خواند، برگ رأی صحیح بوده و بنام نامزد مربوطه خوانده می‌شود. بطور مثال: روحانی به نام آقای حسن روحانی، میرسلیم به نام آقای سیدمصطفی آقامیرسلیم، رئیسی به نام آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی و هاشمی طباء به نام آقای سیدمصطفی هاشمی طباء خوانده می‌شود.

۲ – در صورتی که برگ رأی فقط نام نامزد از قبیل: حسن، ابراهیم (سیدابراهیم) و مصطفی (سیدمصطفی) نوشته شده باشد، صحیح بوده و به نام نامزد مربوطه خوانده می‌شود.

۳ – در صورتی که برگ رأی فقط مصطفی یا سیدمصطفی نوشته شده باشد، به تناسب آراء فرد در شعبه به نام آقایان آقامیرسلیم و هاشمی طباء خوانده می‌شود.

۴ – در صورتی که برگ رأی یکی از عناوین ذیل به تنهایی نوشته شده باشد به نام سیدابراهیم رئیس الساداتی خوانده می‌شود رئیس السادات – رییس السادات – رئیسی – رییسی – رییس – سادات – ساداتی مراتب جهت اطلاع رسانی فوری به ناظرین شعب اخذ رأی حضورتان ارسال می‌شود.