دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر با حضور گسترده مردم در رشت آغاز شد. /عکاس :یوسف قاسمی

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر با حضور گسترده مردم در رشت آغاز شد.

/عکاس :یوسف قاسمی