دکتر محمد علی نجفی استاندار گیلان، مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان منصوب کرد. به گزارش مهر گیلان ،دکتر محمد علی نجفی، استاندار گیلان با ارسال نامه ای به استناد ماده دوازده دستورالعمل اجرایی جدید پدافند […]

دکتر محمد علی نجفی استاندار گیلان، مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان منصوب کرد.
به گزارش مهر گیلان ،دکتر محمد علی نجفی، استاندار گیلان با ارسال نامه ای به استناد ماده دوازده دستورالعمل اجرایی جدید پدافند غیر عامل وزارت کشور،مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان منصوب کرد. در بخشی از این نامه آمده است: « امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و هماهنگی شورای پدافند غیر عامل استان گیلان و اداره کل پدافند غیر عامل و دیگر اعضای کارگروه ، در تحقق سیاستهای کلی نظام در پدافند غیر عامل، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و دستورالعمل های اجرایی و توجه مستمر به وظائف کارگروه های تخصصی با برنامه ریزی آینده پژوهانه و برگزاری منظم جلسات و اجرای مصوبات، شاهد موفقیت روزافزون باشیم ».