پروژه ‌شاخص برق منطقه‌ای گیلان در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در سرمایه های ملی به گزارش مهر گیلان ،با استفاده از نتایج پروژه تحقیقاتی در خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رشت شمالی – انزلی – پره سر ،۶۰ میلیارد ریال هزینه احداث فونداسیون این پروژه کاهش یافت. «مهندس عظیم بلبل آبادی» […]

پروژه ‌شاخص برق منطقه‌ای گیلان در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در سرمایه های ملی

به گزارش مهر گیلان ،با استفاده از نتایج پروژه تحقیقاتی در خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رشت شمالی – انزلی – پره سر ،۶۰ میلیارد ریال هزینه احداث فونداسیون این پروژه کاهش یافت.
«مهندس عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه فونداسیون، از بخشهای مهم و اساسی خطوط انتقال بوده و طراحی مناسب آن نقش تعیین کننده ای در پایداری خط و شبکه دارد، افزود:
هزینه احداث فونداسیون در مناطق دارای خاک از نوعGood soil ، حدود ۲۲ درصد از هزینه های احداث خط را شامل می شود. این در حالی است که هزینه احداث فونداسیون در مناطقی مانند استان گیلان که دارای خاک از نوع poor soil submerge می باشند تقریبا دو برابر وحدود ۴۰ درصد از هزینه های احداث خط را شامل می شود.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با اشاره به هزینه بالای احداث فونداسیون در استان گیلان بیان داشت:
با توجه به شرایط خاص استان گیلان ، شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان اقدام به تعریف پروژه تحقیقاتی در راستای بهینه سازی فونداسیون خطوط نمود. که با انجام این پروژه و بهینه سازی روشهای مختلفی مانند، طراحی فونداسیون با استفاده از دو نوع فونداسیون برای حالتهای پایه مساوی و پایه نا مساوی، استفاده از دو نوع فونداسیون در دکل های زاویه سنگین به صورت فشاری و کششی، استفاده از دو نوع فونداسیون در دکل های زاویه ۶۰ درجه وانتهایی (Dead End)، طراحی فونداسیون ۴۵ درجه برای T4A60 و طراحی فونداسیون ۲۰ درجه برای T4A30 ، استفاده از آرماتور با مشخصات مکانیکی بالا (گرید A-3 ) به جای طراحی براساس بتن با مقاومت مشخصه بالا، مدل سازی دقیق فونداسیون، کاهش اتکاء به پارامترهای بتن با توجه به اعتمادپذیری کم و استفاده از اعتمادپذیری بیشتر میلگرد در طراحی و بررسی دقیق آزمایشات مکانیک خاک، این شرکت موفق شد تا هزینه احداث فونداسیون برج های چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت راحدود ۲۵ % کاهش دهد. با استفاده از نتایج این پروژه تحقیقاتی در خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رشت شمالی – انزلی – پره سر به طول تقریبی ۷۰ کیلومتر، توانستیم هزینه احداث فونداسیون این پروژه را حدود ۶۰ میلیارد ریال کاهش دهیم.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه نتایج این پروژه درراستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بوده بیان داشت:
این تحول ، ابتکار و نوآوری در شرکت برق منطقه ای گیلان محصول کار گروهی و تلاش یکایک کارکنان بوده و با تعمیم نتایج این پروژه تحقیقاتی و استفاده از راهکارهای به کار گرفته شده در پروژه بهینه سازی فونداسیون در استان گیلان در پروژه های اجرایی کل کشور می توانیم شاهد صرفه جویی هنگفتی در سرمایه های ملی کشور باشیم.