یگان حفاظت محیط زیست گیلان جهت برخورد با متخلفین در خصوص سوزندان پسماندهای کشاورزی گشت و کنترل مداوم و هر روزه انجام میدهد . به گزارش مهرگیلان ،ساسان اکبری پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر گفت در خصوص جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش از سوی متخلفین ؛ پرسنل […]

یگان حفاظت محیط زیست گیلان جهت برخورد با متخلفین در خصوص سوزندان پسماندهای کشاورزی گشت و کنترل مداوم و هر روزه انجام میدهد .
به گزارش مهرگیلان ،ساسان اکبری پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر گفت در خصوص جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش از سوی متخلفین ؛ پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان در سطح شالیزارهای شهرستان رشت و حومه جهت برخورد با افرادی که با این عمل باعث آلودگی شدید هوا و ایجاد مشکل تنفسی برای همشهریان می شوند گشت و کنترل انجام می دهند.
اکبری پور گفت با توجه به اقدامات و آموزشهای که از طریق کارشناسان محیط زیست برای کشاورزان به اجرا دار امده است خوشبختانه امسال اکثر روستاییان اقدام به جمع آوری و بسته بندی کاه وکلش برای مصارف تغذیه احشام در فصل زمستان نمودند و در شهرهای غرب استان این کاه وکلش بسته بندی شده برای استان های همجوار ارسال و برای مصارف دامداریها مورد استفاده قرار گرفته است.
اکبری پور درپایان گفت در صورت مشاهده و شناسایی با افرادی که اقدام به آتش زدن کاه کلش و بقایایی محصول در داخل شالیزاز مینماید برخورد قانونی و قاطع به عمل آمده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد./ انتهای پیام