در واقع نامه اولیه از خود جمشیدپور به خود جمشیدپور نبوده است و ظاهرا هدف از آن نامه هم در اختیار گرفتن منزل سازمانی نبود بلکه استفاده از ۲۰ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده در ماده ۳ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران در دوره ۴ ماهه سرپرستی بوده است به گزارش مهرگیلان، […]

 

در واقع نامه اولیه از خود جمشیدپور به خود جمشیدپور نبوده است و ظاهرا هدف از آن نامه هم در اختیار گرفتن منزل سازمانی نبود بلکه استفاده از ۲۰ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده در ماده ۳ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران در دوره ۴ ماهه سرپرستی بوده است

به گزارش مهرگیلان، چطور می شود مدیری خودش به خودی نامه بنویسد؟ چطور خودش از خودش درخواست منزل می کند؟ و سوالاتی مشابه این روزها بارها در رشت و سراسر ایران شنیده می شود…

نامه فرامرز جمشید پور، سرپرست سابق شهرداری رشت، به خود و درخواست در اختیار داشتن منزل سازمانی حواشی فراوانی را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و حتی در بین مردم به همراه داشت اما اصل ماجرا چه بود؟

آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران چه می گوید؟ متن ماده ۳ این آیین نامه را در ادامه مشاهده می کنید:

ماده ۳ ـ در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد تا میزان (۲۰%) عدد مبنای حقوق موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این آیین نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (۲) ماده (۱) به عنوان حق مسکن به شهردار قابل پرداخت است.

تبصره ـ در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده شهردار از محل مسکونی هر ماه به میزان (۱۰%) عدد مبنای حقوق موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این آیین نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (۲) ماده (۱) به عنوان حق استفاده مسکن سازمانی از حقوق وی کسر خواهد شد.

مفهوم این ماده قانونی این است که اگر شهرداری از منزل سازمانی استفاده کند ۱۰ درصد از حقوق وی کسر می شود و اگر از منزل سازمانی استفاده نکند و یا در اختیارش قرار نگیرد ۲۰ درصد به حقوق شهردار به عنوان حق مسکن پرداخت می شود.

همین ماده قانونی باعث شد تا فرامرز جمشیدپور هم به دنبال ۲۰ درصد افزایش حقوق در دوره ۴ ماه سرپرستی خود باشد که رقم آن حدود ۳ میلیون تومان براورد می شود. اما برای طی شدن روند این درخواست ابتدا باید درخواست مسکن ارائه می شد و پس از مخالفت با در اختیار گذاشتن مسکن سازمانی نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق اقدامات لازم انجام می شد.

به همین منظور ابتدا نامه ای به معاون مالی شهرداری نوشته می شود که ظاهرا با توصیه برخی مدیران و غیر قانونی دانستن این روند، نامه ای تایپ شده به بالاتری مرجع (سرپرست شهرداری) نوشته می شود که در خواست کننده آن هم معاون حمل و نقل شهرداری است و هر دو مسئولیت هم با فرامرز جمشیدپور است.

در واقع نامه اولیه از خود جمشیدپور به خود جمشیدپور نبوده است و ظاهرا هدف از آن نامه هم در اختیار گرفتن منزل سازمانی نبود بلکه استفاده از ۲۰ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده در ماده ۳ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران در دوره ۴ ماهه سرپرستی بوده است. اما هرچه که بود…

منبع :حرف تازه