آغاز به کار اتاق شکوفایی رشت در روز پنجشنبه ۷ دی ماه با پیشنهاد دکتر مسعود نصرتی، شهردار رشت، اتاق شکوفایی شهری رشت از روز پنجشنبه ۷ دی ماه آغاز به کار خواهد کرد. به گزارش مهر گیلان ، اتاق شکوفایی رشت با هدف ارتقای سطح مشارکت عمومی در مدیریت شهری و به منظور رفع […]

آغاز به کار اتاق شکوفایی رشت در روز پنجشنبه ۷ دی ماه با پیشنهاد دکتر مسعود نصرتی، شهردار رشت، اتاق شکوفایی شهری رشت از روز پنجشنبه ۷ دی ماه آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش مهر گیلان ، اتاق شکوفایی رشت با هدف ارتقای سطح مشارکت عمومی در مدیریت شهری و به منظور رفع مشکلات و مسائل پیش رو با استفاده از ظرفیت نخبگان و خبرگان شهری رشت راه اندازی می شود.

برنامه های اتاق شکوفایی شهر، اهداف توسعه پایدار و شکوفایی شهری را پیگیری خواهد کرد و از جمله موارد مهم می توان به توسعه زیرساخت ها، پایداری محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی، انسجام و عدالت اجتماعی اشاره کرد.

این اتاق شکوفایی اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد. رصد و تحلیل شرایط و منابع از نگاه نخبگان حوزه های مختلف مدیریت شهری یکی از این اهداف است. ترسیم چشم انداز و راهبردها و استراتژی های کلی توسعه شهررشت و فراهم سازی بستری جهت اخذ اندیشه ها و نظرات نخبگان شهری به منظور اولویت بندی و رفع بهینه مسائل از دیگر اهداف مدنظر خواهد بود.

بهره مندی از ظرفیت و اندیشه نخبگان شهری در توسعه زیرساخت های عمرانی و ایجاد فضایی پرنشاط و همچنین ایجاد ارتباط متقابل میان مدیریت شهری و نخبگان و مردم شهر و همینطور آگاهی از اقدامات صورت گرفته و پرهیز از موازی کاری از اهداف دیگر اتاق شکوفایی شهری خواهد بود.

ارکان اتاق شکوفایی رشت

دو رکن اصلی اتاق شکوفایی شهری دبیرخانه و اتاق شکوفایی خواهد بود و در موضوعات با زمینه های تخصصی کارگروه ها و کمیته های موقت یا دائمی فعالیت خواهند کرد. دبیرخانه اتاق شکوفایی شهری در اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت است و مدیر نوسازی و تحول اداری ریاست دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت.

اعضای اتاق شکوفایی

شهردار رشت به عنوان رئیس اتاق شکوفایی، معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی قائم مقام، سایر معاونان شهردار، یکی از شهرداران مناطق به انتخاب رئیس اتاق شکوفایی، نماینده شورای اسلامی شهر و نخبگان شهر در حوزه های مختلف مدنظر مدیریت شهری به عضویت این اتاق در می آیند.

جلسات اتاق شکوفایی رشت به صورت هفتگی در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت برگزار خواهد شد. / انتهای پیام