جهاد کشاورزی برنج های رقم هاشمی ، صدری ، شیرودی ، ندا و نعمت را خریداری می کند. به گزارش مهر گیلان ،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت : نرخ خرید توافقی برنج بر اساس هشت درصد شکستگی به ازای هر کیلوگرم رقم صدری و هاشمی،  ۹ هزار و ۱۰۰ تومان ، شیرودی […]

جهاد کشاورزی برنج های رقم هاشمی ، صدری ، شیرودی ، ندا و نعمت را خریداری می کند.

به گزارش مهر گیلان ،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت : نرخ خرید توافقی برنج بر اساس هشت درصد شکستگی به ازای هر کیلوگرم رقم صدری و هاشمی،  ۹ هزار و ۱۰۰ تومان ، شیرودی پنج هزار و ۴۵۰ تومان و همچنین ندا و نعمت چهار  هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.
علیرضا شعبان نژاد افزود : به ازای هر درصد شکستگی بیشتر از هشت درصد شکستگی تعیین شده از نرخ برنج  کسر و به ازای شکستگی کمتر از هشت  درصد به نرخ برنج  اضافه  می شود.
وی گفت : حداکثر شکستگی قابل قبول برای خرید توافقی برنج ۱۵ درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای افزایش نرخ خرید توافقی ۷ و نیم درصد تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برنج های قابل خرید توافقی باید تولید داخل و  محصول فصل زراعی امسال باشد تصریح کرد : برنج ها باید آفت زنده نداشته باشند.
علیرضا شعبان نژاد افزود :‌ رقم های بومی صدری و هاشمی فقط از کشاورزان گیلان و رقم های پر محصول شیرودی ، ندا و نعمت از  فقط کشاورزان مازندران خریداری می شود.
وی گفت : شالیکاران گیلان و مازندران تا ۱۵ بهمن فرصت دارند برنج هایشان را به قیمت توافقی بفروشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان هدف از خرید توافقی برنج را خارج کردن بازار برنج داخلی از رکود ، حمایت از شالیکاران و تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج اعلام کرد./ انتهای پیام  / صداو سیما