استاندار گیلان در جلسه آمایش سرزمین گفت: نیل به توسعه­ یافتگی در هر جامعه­ ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه است. به گزارش مهر  گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در این نشست که عصر امروز با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه […]

استاندار گیلان در جلسه آمایش سرزمین گفت: نیل به توسعه­ یافتگی در هر جامعه­ ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه است.

به گزارش مهر  گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در این نشست که عصر امروز با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و گروه مشاور تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین گیلان در محل دفتر کار استاندار برگزار شد، اظهار داشت: شناخت و بررسی دقیق ظرفیت های استان در مسیر توسعه، اهمیت بسزایی دارد.

*سند آمایش سرزمین، تصویری راهبردی از مسیر توسعه استان*

وی اظهار کرد: نیل به توسعه­یافتگی در هر جامعه­ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه است و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن به دست دادن قابلیت­ها و فرصت­های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش­های فعلی و آتی، از سوی دیگر، با بهره­گیری از تجارب پیشین، مطلوب­ترین مسیر توسعه را فراروی جامعه قرار دهد، بستگی دارد. در واقع سند آمایش سرزمین، تصویری راهبردی از مسیر توسعه استان است که نحوه تهیه و تدوین آن نیازمند دقت نظر اساسی است.

استاندار گیلان با اشاره به کمیته های ۴۸ گانه توسعه استان، اظهار داشت: جامعیت و توسعه محور بودن این کمیته ها می تواند جهت تهیه سند آمایش سرزمین، کمک کننده و تسهیل گر باشد.

دکتر سالاری در پایان این نشست ضمن تشکر از تلاش ها و پیگیری های گروه مشاور سند آمایش سرزمین استان، ابراز امیدواری کرد؛ با تعامل و همفکری مجموعه مدیریتی استان بتوانیم گامی بلند برای توسعه استان برداریم./  انتهای پیام