به گزارش مهر گیلان ، محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به همراه خودکار رییس اداره رشت و سرکار خانم میرروشندل رییس امور آزمایشگاه  از واحد داروسازی بهوزان و واحد داروسازی کاسپین تامین بازدید بعمل آورد . واحد داروسازی بهوزان اقدام به احداث تصفیه خانه ای به ظرفیت ۳۰ متر مکعب مجهز به بخشهای تصفیه شیمیایی و […]

به گزارش مهر گیلان ، محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به همراه خودکار رییس اداره رشت و سرکار خانم میرروشندل رییس امور آزمایشگاه  از واحد داروسازی بهوزان و واحد داروسازی کاسپین تامین بازدید بعمل آورد .

واحد داروسازی بهوزان اقدام به احداث تصفیه خانه ای به ظرفیت ۳۰ متر مکعب مجهز به بخشهای تصفیه شیمیایی و تصفیه بیولوژی جهت تصفیه تکمیلی فاضلاب صنعتی (خط تولید) و فاضلاب بهداشتی خود نمود.

واحد داروسازی کاسپین تامین اقدام به راه اندازی سیستم پایش لحظه ای بر روی تصفیه خانه فاضلاب خود (با ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب ) نمود سیستم مربوطه توانایی اندازه گیری ۴ پارامتر pH، دما، کدورت و TSS را به صورت آنلاین دارد و اطلاعات به صورت شبانه روزی بر روی شبکه اینترنت ثبت و ذخیره سازی می گردد./ انتهای پیام