در راستای ارزیابی دوره ای کارشناسی ارشد و گروه انگل شناسی، اعضای هیأت بورد انگل شناسی وزارت بهداشت و درمان ضمن بازدید از دانشکده پزشکی رشت، امکان سنجی ارتقای آموزشی این رشته را در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انجام شد. به گزارش مهر گیلان ، دکتر ایرج شریفی- استاد تمام گروه انگل شناسی دانشگاه علوم […]

 در راستای ارزیابی دوره ای کارشناسی ارشد و گروه انگل شناسی، اعضای هیأت بورد انگل شناسی وزارت بهداشت و درمان ضمن بازدید از دانشکده پزشکی رشت، امکان سنجی ارتقای آموزشی این رشته را در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انجام شد.

به گزارش مهر گیلان ، دکتر ایرج شریفی- استاد تمام گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر عبدالحسین دلیمی- استاد تمام گروه انگل شناسی دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای هیات بورد تخصصی انگل شناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز – سه شنبه ضمن بازدید از دانشکده پزشکی و امکان سنجی گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی و رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز دیدار و گفت و گو کردند.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن تشکر از حضور اعضای بورد انگل شناسی در این دانشگاه، ارزیابی را فرصتی مناسب برای استفاده از تجربیات سایر دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: با ارزیابی های مستمر و دقیق است که نقاط ضعف و قوت گروه های مختلف آموزشی در دانشگاه ها شناسایی می شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: در حال حاضر توجه به فعالیت های اعضای هیأت علمی گروه پایه در دستور کار  دانشگاه قرار دارد و این در حالی است که دانشگاه طی سنوات گذشته بیشترین فعالیت خود را معطوف به اعضای هیأت علمی بالینی کرده بود. وی ادامه داد: کلینیک گروه انگل شناسی و میکروب نیز از جمله اقدامات موثر انجام شده دانشگاه در همین راستا بوده است.

دکتر یوسف زاده با اشاره به این که محور تمامی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر مبنای برنامه راهبردی است، گفت: امروز دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تکیه بر برنامه راهبردی، مسیر توسعه خود را آغاز کرده است و در این مسیر نیز توجه به رشد متوازن همه گروه های آموزشی مد نظر قرار گرفته است. وی ادامه داد: وجود ۳۶ هسته فناور، توسعه شرکت های دانش بنیان، راه اندازی مجتمع فناوری های پیشرفته پزشکی در دانشگاه و راه اندازی مجتمع نیمه کارگاهی شرکت های دانش بنیان را می توان از از جمله برنامه های راهبردی دانشگاه در حوزه توسعه مدیریت دانش برشمرد.

دکتر یوسف زاده خاطر نشان کرد: وجود انگیز ه بالا اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه در پروژه های تحقیقاتی می تواند روند رشد علمی این دانشگاه را تسریع کند. وی ادامه داد: توجه به حضور در عرصه های مختلف به ویژه عرصه های بین المللی نیز در برنامه راهبردی دانشگاه دیده شده است که در این خصوص نیز اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

اعضای هیات بورد تخصصی انگل شناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست با رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشتند: نیروی انسانی یک رکن اساسی توسعه در فعالیت های علوم پایه است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان از این نظر پتانسیل خوبی در حوزه انگل شناسی دارد و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی گیلان نیز می تواند بستر مناسبی برای توسعه این فعالیت ها در دانشگاه علوم پزشکی گیلان باشد.

اعضای گروه بورد انگل شناسی با تاکید بر اینکه بهبود فضای فیزیکی و ارتقای تجهیزات مورد نیاز این گروه در دانشکده پزشکی باید مورد توجه دانشگاه باشد، یادآور شد: ثبت مرکز فاسیولازیس و تجهیزات مورد نیاز این مرکز نیز باید مد نظر قرار گیرد و در این خصوص هیأت آمادگی دارد تا با کمک های فنی خود برای ثبت این مرکز تحقیقاتی به دانشگاه کمک نماید.

حرکت به سمت راه اندازی دوره دکترای Ph.D انگل شناسی از شاخص های مهم توسعه در هر دانشگاه محسوب می شود که باید زیر ساخت های لازم برای راه اندازی آن در دانشگاه ها فراهم شود.

در ادامه اعضای هیأت بورد تخصصی انگل شناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز فاسیولازیس واقع در مرکز بهداشتی درمانی روبارتان رشت نیز بازدید نمود.

گفتنی است: دو تن از اعضای هیأت بورد تخصصی انگل شناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی دوره ای کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی و گروه انگل شناسی به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی گیلان حضور دارند.