چهار سال پیش ترامپ در انتقاد از اوباما نوشت رئیس جمهوری نمی‌خواهیم که موجب خنده جهان باشد، اما بعداز چهار سال خودش در سازمان ملل مایه خنده جهان شد. به گزارش مهر گیلان  ؛ چهار سال پیش ترامپ در انتقاد از اوباما نوشت رئیس جمهوری نمی خواهیم که موجب خنده جهان باشد ، سه شنبه […]

چهار سال پیش ترامپ در انتقاد از اوباما نوشت رئیس جمهوری نمی‌خواهیم که موجب خنده جهان باشد، اما بعداز چهار سال خودش در سازمان ملل مایه خنده جهان شد.

به گزارش مهر گیلان  ؛ چهار سال پیش ترامپ در انتقاد از اوباما نوشت رئیس جمهوری نمی خواهیم که موجب خنده جهان باشد ، سه شنبه بعداز چهار سال خودش در سازمان ملل وقتی خودش را بهترین می خواند مایه خنده جهان شد./صدا و سیما