۱۰٫۴۶ درصد وصول به فروش جاری در سال ۹۶ نسبت به  سال ۹۵ ، افزایش یافت.  به گزارش مهر  گیلان- مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در خصوص این موفقیت گفت: با تلاش و پشتکار کارکنان سختکوش و زحمتکش شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، درصد وصول به فروش […]

۱۰٫۴۶ درصد وصول به فروش جاری در سال ۹۶ نسبت به  سال ۹۵ ، افزایش یافت. 


به گزارش مهر  گیلان- مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در خصوص این موفقیت گفت: با تلاش و پشتکار کارکنان سختکوش و زحمتکش شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، درصد وصول به فروش جاری در سال ۹۶ شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به ۵ مشترک سنگین شرکت شامل ، شرکت سیمان خزر، مجتمع فولاد گیلان، صنایع سیمان گیلان سبز، مجتمع فولاد خزر و شرکت روکش آریا پویا(پارکو) نسبت به  سال قبل از آن ، ۱۰٫۴۶ درصد افزایش یافت.
وی افزود: در سال ۹۶ مبلغ وصول انرژی،۵۰۰۲۷۴  میلیون ریال و در سال ۹۵ مبلغ وصول انرژی ، ۴۵۹۲۱۸ میلیون ریال بوده است که دلیل این افزایش دریافت بدهی های معوقه توسط شرکت بوده است. به عبارتی در سال ۹۶ درصد وصول به فروش جاری ، ۱۰۳٫۴۶ درصد بوده است که در سال ۹۵ این مقدار ۹۳ درصد بود.
گفتنی است که در همین خصوص، آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال لوح سپاسی از مساعی و اهتمام عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان و همکارانشان در راستای وصول مطالبات بهای برق که موفق به کسب عنوان«شرکت برتر» در بین شرکتهای برق منطقه ای شد ، قدردانی کرد. همچنین عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با ارسال نامه های جداگانه ای از تلاشها و خدمات؛ مجید انصاری،هادی قائمی، رضا برهانی، سهیل طاهری و مریم ابراهیمی در راستای وصول مطالبات بهای برق در سال ۹۶ که منجر به کسب عنوان«شرکت برتر» در بین شرکتهای برق منطقه ای شد ، قدردانی کرد./ انتهای پیام