همایش پیاده روی بانوان ادارات شهرستان رشت در پارک قدس رشت برگزار شد همایش پیاده روی بانوان ادارات شهرستان رشت با شعار “حرکت برای سلامت بانوان” و مشارکت دفتر بانوان استانداری گیلان، امور بانوان شهرداری رشت و امور بانوان اداره ورزش و جوانان در پارک قدس رشت برگزار شد. به گزارش مهر گیلان، همایش پیاده […]

همایش پیاده روی بانوان ادارات شهرستان رشت در پارک قدس رشت برگزار شد همایش پیاده روی بانوان ادارات شهرستان رشت با شعار “حرکت برای سلامت بانوان” و مشارکت دفتر بانوان استانداری گیلان، امور بانوان شهرداری رشت و امور بانوان اداره ورزش و جوانان در پارک قدس رشت برگزار شد.
به گزارش مهر گیلان، همایش پیاده روی بانوان ادارات شهرستان رشت با شعار “حرکت برای سلامت بانوان” و مشارکت دفتر بانوان استانداری گیلان، امور بانوان شهرداری رشت و امور بانوان اداره ورزش و جوانان در پارک قدس رشت برگزار شد.

کبری مرادی مشاور امور بانوان شهرداری رشت هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ ورزش عمومی در بین بانوان شهر رشت و ایجاد نشاط و ارتقای سلامتی بانوان عنوان کرد.
مشاور امور بانوان شهرداری رشت از زحمات سرپرست شهرداری رشت، سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری رشت، سیما، منظر و فضای سبز شهری، اداره حراست و مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری برای همکاری صمیمانه در برپایی این همایش قدردانی کرد.

در این همایش بانوان ورزشکار ابتدا با حضور مربیان ورزشی به انجام حرکات ورزشی پرداخته و سپس به پیاده روی دسته جمعی اقدام کردند و همچنین به قید قرعه از ۲۸ نفر از ورزشکاران حاضر در همایش تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است در این همایش پیاده روی فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی رشت، کبری مرادی مشاور امور بانوان شهرداری رشت و جمعی از بانوان شاغل شهرداری رشت و سایر ادارات حضور داشتند.