مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به اقتضائات جامعه جهانی و مسائلی که تحریم های یکجانبه برای کشور ایجاد کرده، دانشگاه باید به جایگاه ویژه خود بازگشته و نقش خود را نسبت به جامعه ایفا کند. به گزارش مهر گیلان ، محمدهادی عسکری، یکشنبه شب در آیین […]

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به اقتضائات جامعه جهانی و مسائلی که تحریم های یکجانبه برای کشور ایجاد کرده، دانشگاه باید به جایگاه ویژه خود بازگشته و نقش خود را نسبت به جامعه ایفا کند.

به گزارش مهر گیلان ، محمدهادی عسکری، یکشنبه شب در آیین گرامیداشت روز مهندس در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین اظهار داشت: بر این اساس وزارت علوم برای تکریم فضای اجتماعی در دانشگاه ها، ایده ‘دانشگاه اجتماعی’ را دنبال می کند.
وی افزود: دانشگاه موثر یا اجتماعی، دانشگاهی است که نسبت به مسائل پیرامونی خود بی اعتنا نیست و از طریق نهادسازی، مسائل و مشکلات جامعه را رصد کرده و برای آنها راهکار ارائه می دهد.
عسکری گفت: دانشگاه اجتماعی، گفتگومحور است و بیش از هر چیز به نقد خود می پردازد و ظرفیت نخبگانی حول مسائل ایجاد می کند.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امروز از هر ۱۰ ابرچالشی که توسط موسسات پژوهشی رصد شده، ۵ مساله آن اجتماعی است، گفت: باید برای مقابله با این وضعیت یک آیین کار و حساب مشترک با دانشگاه و محوریت نخبگان دانشگاهی و همه افراد جامعه طراحی کنیم.
عسکری افزود: یکی از عناصر موثر در دانشگاه اجتماعی، دانشجویان هستند که با دلبستگی به اعتلای کشور، ظرفیت نخبگانی و نیروی جوانی که دارند باید بیش از هر زمان دیگر برای حل مشکلات مشارکت کنند.
وی گفت: نگاه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، به جوانان و دانشجویان است که باید این را در دانشگاه دنبال و از ظرفیت آن استفاده کرد.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فعالیت ۲۰ ساله انجمن های علمی و برگزاری ۱۰ دوره جشنواره حرکت در دانشگاه ها گفت: باید خوانش مجددی در این حوزه صورت گیرد و وزارت علوم به دنبال آن است که از ظرفیت انجمن های علمی نسل ۲ استفاده کند.
عسکری، انجمن های علمی نسل دو را محصول بازنگری در انجمن های علمی سنتی دانشجویی دانست و افزود: باید از توان این انجمن های علمی حداکثر استفاده را کرد.
وی با بیان اینکه کانون های فرهنگی، مذهبی و هنری دانشجویان باید کارآمد باشند، گفت: این کانون ها باید به بازخوانی مباحث روزآمد معنوی، فرهنگی و هنری جامعه بپردازند.
وی نشریات دانشجویی را از دیگر حوزه های فرهنگی دانشگاهی برشمرد و افزود: نشریات دانشجویی عرصه ای برای نقد در دانشگاه فراهم کرده و فضای دانشگاه را از رکود و سستی خارج می کند.
عسکری با تاکید بر نقش دانشجویان در حل مشکلات جامعه گفت: جامعه دانشجویی تنها جامعه ای است که با آرمان خواهی و طهارت انقلابی خود باید مردانه به میدان آمده و امور جامعه را دنبال کند.
وی گفت: وزارت علوم متناسب با امکانات، زمینه حضور پرشور دانشجویان در کارهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در سال ۹۱ تاسیس شد و هم اکنون دارای ۱۳ رشته فنی و مهندسی با ۵۱ عضو هیات علمی و ۲ هزار و ۵۰ دانشجو است.