هم زمان با فرارسیدن روز رشت، ایستگاه سلامت جهت ارائه خدمات رایگان سلامت (غربالگری فشارخون و قندخون، مشاوره روانشناسی، بهداشت و تغدیه، ویزیت و مشاوره غذا و دارو) در پیاده راه فرهنگی رشت دایر شد. به گزارش مهر گیلان  ، هم زمان با فرارسیدن روز رشت، به همت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و […]

هم زمان با فرارسیدن روز رشت، ایستگاه سلامت جهت ارائه خدمات رایگان سلامت (غربالگری فشارخون و قندخون، مشاوره روانشناسی، بهداشت و تغدیه، ویزیت و مشاوره غذا و دارو) در پیاده راه فرهنگی رشت دایر شد.

به گزارش مهر گیلان  ، هم زمان با فرارسیدن روز رشت، به همت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری رشت و با مشارکت معاونت غذا دارو، معاونت اجتماعی، معاونت درمان و مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، ایستگاه سلامت جهت ارایه خدمات رایگان سلامت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ دی ماه، از ساعت ۱۰ صبح الی ۴ عصر در میدان شهدای ذهاب برپا شد. در این زمینه، ارایه خدماتی چون غربالگری فشارخون و قندخون، مشاوره روانشناسی، بهداشت و تغدیه، ویزیت و مشاوره غذا و دارو، در دستور کار قرار گرفت.

طی روزهای برپایی این ایستگاه سلامت، تعداد ۱۰۰ نفر مورد ویزیت رایگان قرار گرفتند و نیز برای ۲۸۸ نفر از شهروندان تست قند و فشار خون انجام شد، در این راستا ۶۰ نفر از مشاوره تغذیه کارشناسان حوزه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهره مند شدند.