روند پروژه های درمانی آماده افتتاح در سفر احتمالی هیات دولت به گیلان، با حضور مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مسوولان شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر و انزلی، بررسی شد. به گزارش مهر گیلان  ،طی جلساتی با حضور مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مسوولان شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر و انزلی، روند پروژه […]

روند پروژه های درمانی آماده افتتاح در سفر احتمالی هیات دولت به گیلان، با حضور مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مسوولان شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر و انزلی، بررسی شد.

به گزارش مهر گیلان  ،طی جلساتی با حضور مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مسوولان شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر و انزلی، روند پروژه های درمانی آماده افتتاح در سفر احتمالی هیات دولت به گیلان، بررسی شد.

در این برنامه از بیمارستان های پیروز و میلاد لاهیجان، امینی لنگرود، شهید انصاری رودسر و شهید بهشتی انزلی بازدید شد و روند پروژه های آماده افتتاح در این بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفت. گیلان ده پروژه درمانی آماده افتتاح (بیمارستان پیروز و میلاد لاهیجان، بخش ICU انزلی، بلوک زایمانی لنگرود و رودسر، اولین بخش IVF دولتی استان در بیمارستان الزهرا، بلوک زایمانی الزهرا و صومعه سرا، اورژانس پورسینا و BICU بیمارستان ولایت) برای سفر هیات دولت به استان دارد.

در این بازدیدها دکتر نورصالحی -معاون درمان٬ دکتر آشوبی – معاون توسعه، دکتر داودی معاون اجتماعی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان٬ نمایندگان مجلس شهرهای لاهیجان، لنگرود و انزلی، فرمانداران شهرهای لاهیجان، لنگرود و رودسر و جمعی از مسوولان محلی حضور داشتند.