هم زمان با سفر هیات دولت به گیلان، مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، افتتاح شد. به گزارش مهر گیلان ، هم زمان با سفر هیات دولت به گیلان، مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،با حضور مسوولان […]

هم زمان با سفر هیات دولت به گیلان، مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، افتتاح شد.

به گزارش مهر گیلان ، هم زمان با سفر هیات دولت به گیلان، مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،با حضور مسوولان دانشگاه، در دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی رشت، افتتاح شد.

گفتنی است؛ پروژه مرکز مهارت های بالینی (اسکیل لب) دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف ارتقای آموزش پزشکی و توسعه خدمات آموزشی در سال ۹۷ با زیر بنای ۴۵۰ متر مربع در محل دانشکده پرستاری مامایی رشت احداث شد. برای راه اندازی این پروژه ۱۰ میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان هزینه شده است.