هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بازنگری در فرایندها و بررسی طرح خرید متمرکز دارو و تجهیزات (سیماد)، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد. به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی با بیان […]

هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بازنگری در فرایندها و بررسی طرح خرید متمرکز دارو و تجهیزات (سیماد)، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد.

به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی با بیان این مطلب که دانشگاه برای رسیدن به ارتقاء، الگوی عملی ترسیم کرده است، تصریح کرد: در سومین سال برنامه راهبردی، شاهد به ثمر نشستن اولین ثمرات برنامه راهبردی در حوزه سلامت هستیم، این در حالی است که هنوز چشم انداز و راهبرد استان مشخص نیست.
تجدید نظر در باورها و بازنگری در فرایندها برای عبور از بحران ها حایز اهمیت است
رییس دانشگاه با اشاره به بحران های کنونی اظهار داشت: بحران ها ماندنی نیستند، مهم داشتن برنامه برای عبور از بحران ها است، در این زمینه تجدید نظر در باورها و بازنگری در فرایندها برای عبور از بحران ها حایز اهمیت است.
وی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی در سازمان ها، گفت: یکی از این تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده، دستاورد ارزشمند دانشگاه در زمینه خرید متمرکز دارو و تجهیزات است که در شرایط بحرانی می تواند کمک کننده باشد و تحقق این مهم تنها با داشتن هدف و برنامه امکان پذیر شد.
این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود با مهم دانستن وجود یک برنامه راهبردی برای مدیریت فرایندها، افزود: مهمترین برنامه و الگو دانشگاه برای آینده، الگوی استفاده از شرکت دانش بنیان و تولید ثروت از طریق علم است.
دکتر یوسف زاده چابک موفقیت اجرای نظام ارجاع الکترونیک را یکی از دستاوردهای ارزشمند برنامه استراتژیک عنوان کرد و گفت: امروز شاهد به بار نشستن نهال استراتژیک حوزه سلامت در گیلان هستیم، بهبود زیرساخت های فناوری و آمار، ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی، ارتقای رتبه فناوری سلامت و … همه از دستاوردهای این برنامه هستند.
وی با بیان این که دانشگاه یک ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: دانشگاه برای رسیدن به تعالی نباید وابسته به منابع مالی باشد، در این خصوص کاهش تراز منفی دانشگاه نیز از دیگر دستاوردهای دانشگاه است.
رییس دانشگاه ادامه داد: توجه خاص به منابع انسانی می تواند بسیار راه گشا باشد. وی تاکید کرد: موفقیت های امروز دانشگاه به راحتی و ساده به دست نیامده است، نتیجه تلاش همه دانشگاهیان اعم از مدیران، اساتید،کارکنان و دانشجویان است.
گفتنی است؛ در هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه که با حضور مسوولان و صاحبان فرایند در سالن اجلاس دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، بازمهندسی فرایندها و خرید متمرکز دارو و تجهیزات، مورد توجه قرار گرفت.

۷میلیارد صرفه جویی با استقرار سامانه سیماد
پی نوشت: با استقرار سامانه سیماد (طرح سیستم یکپارچه مدیریت انبار دارو و تجهیزات در مراکز درمانی)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان توانست حدود ۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ در هزینه های درمانی، صرفه جویی کند.