دامداری که در ارتفاعات میانکوه گیلوند رود شهرستان فومن به دنبال دامهای مفقود شده خود بود مورد حمله یک قلاده پلنگ قرار گرفته ؛ به شدت زخمی شده و برای درمان در بیمارستان فومن بستری شد . به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان این فرد مصدوم ۵۵ […]

دامداری که در ارتفاعات میانکوه گیلوند رود شهرستان فومن به دنبال دامهای مفقود شده خود بود مورد حمله یک قلاده پلنگ قرار گرفته ؛ به شدت زخمی شده و برای درمان در بیمارستان فومن بستری شد .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان این فرد مصدوم ۵۵ ساله که در بیمارستان فومن بستری شده بود ادعا کرده که مورد حمله یک قلاده پلنگ قرار گرفته است . آثارزخمها نشان دهنده زخمی شدن با چنگال و دندان حیوان گوشتخواربوده است . این فرد در بیمارستان علت زخمی شدن خود را حمله یگ قلاده پلنگ در مناطق جنگلی گیلوند رود اعلام نمود و بیان کرد که چند راس گاو وی در منطقه میانکوه ارتفاعات گیلوند رود مفقود شده بودند وی که به دنبال دامهای مفقود شده اش بود در مسیر با لاشه یک راس دام خود مواجه می شود و پلنگ که در همان مخفی شده بود به وی حمله می کند و زخمی می گردد.

ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان فومن همکاران جهت بررسی به محل واقعه مراجعه نموده و مشاهده نمودند که یک راس گاو در ارتفاعات میانکوه گیلوند رود تلف شده که آثار و علایم نشان دهنده حمله حیوان وحشی بوده و رد پای پلنگ نیز در منطقه مذکور مشهود بود .

در حال حاضر دامدار زخمی از بیمارستان ترخیص شده است.