به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان یکی از شهروندان رضوانشهر؛ روز گذشته یک قطعه پرنده لک لک را که از ناحیه با دچار آسیب شده بود به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد . میغی ریس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر بااعلام این خبر گفت […]

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان یکی از شهروندان رضوانشهر؛ روز گذشته یک قطعه پرنده لک لک را که از ناحیه با دچار آسیب شده بود به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد .

میغی ریس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر بااعلام این خبر گفت ضمن تقدیر از این شهروند حامی محیط زیست با هماهنگی با کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان و اطمینان از درمان و بهبود پرنده مذکور همکاران یگان حفاظت محیط زیست نسبت به رها سازی آن در طبیعت اقدام نمودند .
میغی افزود آگاهی و شناخت آحاد مختلف جامعه در خصوص حفظ و حمایت از گونه های مختلف نوید بخش فردایی بهتر در بخش تنوع زیستی بوده وایجاد و تقویت حس مسئولیت مردم در قبال حمایت از موجودات از وظایف مجموعه محیط زیست بوده که تلاش بر این است تا با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی مختلف این مهم اجرا شود .
وی گفت در این راستا در طول سال مناسبت ها و برنامه های زیست محیطی گسترده و متنوعی در سطح شهرستان اجرا می شود .