پناهگاه حیات وحش لوندویل پاکسازی شد . به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان با عنایت به ضرورت ایجاد زیبایی در مناظر طبیعی و ارتقاء فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست و حفظ شادابی در روحیه عموم مردم در اثر استفاده از طبیعت عاری از زباله با همکاری […]

پناهگاه حیات وحش لوندویل پاکسازی شد .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان با عنایت به ضرورت ایجاد زیبایی در مناظر طبیعی و ارتقاء فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست و حفظ شادابی در روحیه عموم مردم در اثر استفاده از طبیعت عاری از زباله با همکاری سمن های زیست محیطی و دوستداران طبیعت شهرستان آستارا نسبت به جمع آوری و پاکسازی زباله در محدوده پناهگاه حیات وحش لوندویل اقدام شد.