تعداد ۳۰ دستگاه انواع موتور سیکلت و۵ دستگاه خودروی شاسی بلند از بهترین تولیدات موجود در کشور با صرف هزینه معادل ۹ میلیارد ریال متناسب با شرایط جغرافیایی استان خریداری و همزمان با شروع فصل شکار و حضور پرندگان مهاجر تحویل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان شد . به گزارش مهر گیلان ، به […]

تعداد ۳۰ دستگاه انواع موتور سیکلت و۵ دستگاه خودروی شاسی بلند از بهترین تولیدات موجود در کشور با صرف هزینه معادل ۹ میلیارد ریال متناسب با شرایط جغرافیایی استان خریداری و همزمان با شروع فصل شکار و حضور پرندگان مهاجر تحویل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان شد .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل ازروابط عمومی جفاظت محیط زیست گیلان فرسودگی ناوگان موتوری پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان در چند سال اخیر باعث ایجاد مشکلات فراوان در نحوه انجام وظایف محوله این نیروهای سخت کوش در پاسداری از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان و حفاظت از حیات وحش و تعقیب متخلفین در این عرصه ها و جلوگیری مستمر از انجام تخلفات ؛ توسط افراد سود جو و فرصت طلب شده بود .

علی رغم وجود مشکلات در تهیه بودجه مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی ناوگان موتوری در سال جاری با پیگیری انجام شده و حمایت ویژه استاندار گیلان و همراهی و کمک سازمان برنامه و بودجه استان ، ناوگان موتوری یگان حفاظت محیط زیست گیلان به طور کامل تجهیز و نوسازی شد وتعداد ۳۰ دستگاه انواع موتور سیکلت و۵ دستگاه خودروی شاسی بلند از بهترین تولیدات موجود در کشور با صرف هزینه معادل ۹ میلیارد ریال متناسب با شرایط جغرافیایی استان خریداری و همزمان با شروع فصل شکار و حضور پرندگان مهاجر تحویل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان شد .
پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان در سال جاری بیش از ۳۰ قبضه انواع سلاح شکاری و تعداد بیش از ۳۷۰۰ عدد ادوات صیدو شکار غیر مجاز تا کنون کشف و ضبط نمودند .