جلسه کارگروه ارزیابی محیط زیستی راه آهن رشت به انزلی با حضور اعضای کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد. به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان در این جلسه که به ریاست قربانعلی محمدپور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد ابتدا مشاور محیط […]

جلسه کارگروه ارزیابی محیط زیستی راه آهن رشت به انزلی با حضور اعضای کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد.

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان در این جلسه که به ریاست قربانعلی محمدپور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد ابتدا مشاور محیط زیست پروژه در خصوص اهداف اجرا و مسیر عبور خط آهن رشت به انزلی توضیحاتی ارائه کرد که به دلیل عبور راه آهن از زمین های تالاب بین المللی انزلی، پس از بحث و تبادل نظر اعضا، با احداث مسیر پیشنهادی مندرج در گزارش مخالفت شد و مقرر شد تا مشاور با مطالعه ی بیشتر نسبت به معرفی گزینه جایگزین در خارج از محدوده و بستر تالاب و با همکاری سازمان آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی اقدام نماید.
در این جلسه نمایندگانی از سازمان آب منطقه ای استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی، شرکت ساخت و توسعه راه های کشور به عنوان کارفرما و همچنین نماینده دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند و ریاست جلسه نیز بر عهده ی قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان بود .