رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا از رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی روستای سیاه کیشیم درروستای چمثقال این شهرستان خبر داد. به گزارش مهر گیلان ،علی اصغرآزاد اظهار داشت: طی عملیات یگان های حفاظت محیط زیست بیش از ۲ هکتارو۴۰۰متر از اراضی سیاه کیشیم درروستای چمثقال که متصرف از آنها بهره برداری زراعی […]

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا از رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی روستای سیاه کیشیم درروستای چمثقال این شهرستان خبر داد.

به گزارش مهر گیلان ،علی اصغرآزاد اظهار داشت: طی عملیات یگان های حفاظت محیط زیست بیش از ۲ هکتارو۴۰۰متر از اراضی سیاه کیشیم درروستای چمثقال که متصرف از آنها بهره برداری زراعی می کرد، رفع تصرف شد.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از ضایع شدن حقوق دولتی انجام شده است.
آزادبا اشاره به اهتمام اداره حفاظت از محیط زیست به رفع تصرف اراضی ملی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به اراضی ملی و تالابی و تصرف آنها، مراتب را به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
وی افزود: اراضی مذکور با حکم مراجع محترم قضایی رفع تصرف گردیده و به اراضی مناطق حفاظت شده پیوست .