دو قطعه سمور آبی که در استخری گرفتار شده بودند با اطلاع رسانی به موقع دهیاری و اهالی روستای خلخالیان چوبر بخش حویق شهرستان تالش با حضور مامورین محیط زیست تالش از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. به گزارش مهرگیلان، عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش بیان داشت با تماس دهیار روستای خلخالیان […]

دو قطعه سمور آبی که در استخری گرفتار شده بودند با اطلاع رسانی به موقع دهیاری و اهالی روستای خلخالیان چوبر بخش حویق شهرستان تالش با حضور مامورین محیط زیست تالش از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

به گزارش مهرگیلان، عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش بیان داشت با تماس دهیار روستای خلخالیان مبنی بر گرفتار شدن دو قطعه سمور آبی (شنگ) در استخر جمع آوری آب در حاشیه رودخانه چوبر بلافاصله اکیپی از مامورین اجرای اداره محیط زیست تالش با ادوات زنده گیری به محل عزیمت کرده و موفق شدن با همکاری اهالی روستا هر دو قطعه سمور آبی را زنده گیری کرده و در رودخانه رها سازی نمودند.
وی همچنین بیان داشت فعالیت سمورآبی عمدتا درشب انجام می شود و غذای اصلی آن ماهی است. این جانور علاوه بر ماهیهای کوچک ازحیواناتی مانند قوباغه ،خرچنگ و موش آبی تغذیه می کند و از این طریق نقش مهمی درتنظیم جمعیت جوندگان دارد.قابلیت سمور در محیط های آبی و دویدن در محیط خشکی از او شکارچی ماهری ساخته است.
این جانور دارای بدنی دراز و نسبتا باریک و دم بلند استکه پوستی به رنگ قهوه ای و براق دارد و این امر باعث شده تا به خاطر پوستش شکار و گاهی به خارج از کشور صادر شود.سمورآبی هم اکنون در لیست سرخ موسسه IUCN به عنوان گونه ای در معرض تهدید ثبت شده است.