در هفته جاری مدیران شرکت گاز استان گیلان و بانک قرض الحسنه رسالت تفاهم نامه ایجاد کانون اجتماعی کارکنان شرکت گاز استان گیلان را امضا نمودند. به گزارش مهر گیلان – محمدحسین احمدی مدیر بانک رسالت گیلان و هیئت همراه با حضور در شرکت گاز با حسین اکبر مدیرعامل شرکت استان دیدار و تفاهم نامه […]

در هفته جاری مدیران شرکت گاز استان گیلان و بانک قرض الحسنه رسالت تفاهم نامه ایجاد کانون اجتماعی کارکنان شرکت گاز استان گیلان را امضا نمودند.

به گزارش مهر گیلان – محمدحسین احمدی مدیر بانک رسالت گیلان و هیئت همراه با حضور در شرکت گاز با حسین اکبر مدیرعامل شرکت استان دیدار و تفاهم نامه ایجاد کانون اجتماعی کارکنان شرکت گاز استان گیلان را به امضا رساندند.

حسین اکبر مدیرعامل شرکت استان گیلان در این دیدار ضمن تشکر از مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت بجهت ارائه تسهیلات بانکی به جامعه و کارکنان شرکت گاز گفت: تشکیل کانون اجتماعی شرکت گاز استان گیلان با هدف مشارکت در امور قرض الحسنه و دریافت تسهیلات، می تواند اثرات بسیار خوبی در سطح کارایی کارکنان در سازمان و به تبع آن افزایش سطح رضایتمندی مراجعین داشته باشد.

همچنین در این دیدار مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان گیلان با تشکر از توجه ویژه شرکت گاز به عمل نیکوی قرض الحسنه گفت: این کانون در راستای توسعه بانکداری اجتماعی و در جهت تسهیل دسترسی کارکنان شرکت گاز به خدمات بانکی تشکیل می شود.

در خاتمه تفاهم نامه تشکیل کانون اجتماعی شرکت گاز استان گیلان مابین شرکت گاز استان گیلان و بانک رسالت به امضا رسید.