به گزارش مهر  گیلان ،مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت امروز گفت: با تعویض پمپ ۷٫۵ کیلووات مجتمع آبرسانی کاظم آباد، فشار آب شرب این تعداد خانوار در ۳ روستای شهرستان شفت تقویت شد. فرید تقی مهر با اشاره به تعمیر و راه اندازی کلرزن مایعی این مجتمع آبرسانی افزود: در مجموع بیش از […]

به گزارش مهر  گیلان ،مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت امروز گفت: با تعویض پمپ ۷٫۵ کیلووات مجتمع آبرسانی کاظم آباد، فشار آب شرب این تعداد خانوار در ۳ روستای شهرستان شفت تقویت شد.
فرید تقی مهر با اشاره به تعمیر و راه اندازی کلرزن مایعی این مجتمع آبرسانی افزود: در مجموع بیش از ۶۵ میلیون ریال برای انجام این عملیات هزینه شد.