به گزارش مهر گیلان ،روز سه شنبه ۱۱ تیرماه حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان و هیئت همراه با حضور در پارک علم و فناوری استان با رئیس و مدیران آن مجموعه دیدار نمود. در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت گاز استان گیلان در حوزه پژوهش ارائه گردید و در ادامه مدیرعامل و […]

به گزارش مهر گیلان ،روز سه شنبه ۱۱ تیرماه حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان و هیئت همراه با حضور در پارک علم و فناوری استان با رئیس و مدیران آن مجموعه دیدار نمود.

در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت گاز استان گیلان در حوزه پژوهش ارائه گردید و در ادامه مدیرعامل و روسای شرکت گاز استان گیلان با ساز و کارهای اجرایی پارک علم و فناوری استان و فعالیت های جاری آن آشنا شدند.

همچنین در این جلسه مقرر گردید تفاهم نامه ای فیمابین دو سازمان در راستای حمایت از پروژه های پژوهشی و دانش بنیان تدوین و در نشست آتی منعقد گردد.