شرکت گاز استان گیلان در اردیبهشت ماه امسال بالغ بر ۳۷ کیلومتر عملیات شبکه گذاری در سراسر استان به انجام رسانده است. به گزارش مهر گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر اجرای ۳۷  کیلومتر عملیات شبکه گذاری در استان اظهار داشت: با اجرای این میزان شبکه گذاری، مجموع طول […]

شرکت گاز استان گیلان در اردیبهشت ماه امسال بالغ بر ۳۷ کیلومتر عملیات شبکه گذاری در سراسر استان به انجام رسانده است.

به گزارش مهر گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر اجرای ۳۷  کیلومتر عملیات شبکه گذاری در استان اظهار داشت: با اجرای این میزان شبکه گذاری، مجموع طول شبکه گاز در استان گیلان به بیش از ۲۰ هزار و ۶۰۰ کیلومتر رسیده است.

وی ادامه داد: این شرکت همزمان با گازرسانی به روستاها، عملیات شبکه گذاری در حفرات خالی شهرها را نیز به طور منظم به انجام می رساند و در همین راستا در اردیبهشت امسال بالغ بر ۴٫۵ کیلومتر شبکه گذاری در شهرها انجام داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: این شرکت با وجود تمرکز بر روی کیفی سازی خدمات، عملیات گازرسانی به مناطق باقیمانده استان را به طور منظم برنامه ریزی و اجرا می نماید و با جذب بیش از ۴۰ هزار مشترک جدید در سال گذشته، مجموع مشترکین گاز در استان را به بالای یک میلیون و ۶۰ هزار مشترک رسانده است.

مهندس اکبر در پایان اظهار داشت: شرکت گاز استان گیلان بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده قصد دارد تا در قالب فاز سوم پروژه های بند «ق» به ۱۱۳ روستای کوهستانی استان تا پایان سال ۹۹ گازرسانی نماید و برای تحقق این مهم باید ۴۸۵ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۴۷ کیلومتر شبکه تغذیه را در مناطق صعب العبور و کوهستانی استان اجرا نماید.