به گزارش مهرگیلان، مرحله سی و سه از طرح پاکسازی محلات شهر رشت با همکاری شرکت های طرف قرارداد سازمان پسماند در زمینه رفت و روب و فضای سبز به شرح مسیرهای ذیل برگزار گردید:منطقه یک؛ میدان مادر به سمت گوهری نیکمرام وکسمایی -منطقه دو؛ پاکسازی حاشیه رود خانه لب آب- پاکسازی محله ی باقر […]

به گزارش مهرگیلان، مرحله سی و سه از طرح پاکسازی محلات شهر رشت با همکاری شرکت های طرف قرارداد سازمان پسماند در زمینه رفت و روب و فضای سبز به شرح مسیرهای ذیل برگزار گردید:منطقه یک؛ میدان مادر به سمت گوهری نیکمرام وکسمایی -منطقه دو؛ پاکسازی حاشیه رود خانه لب آب- پاکسازی محله ی باقر آباد- پاکسازی خیابان فاز یک ضیابری و ملا باغ-منطقه سه؛ رفت و روب و کف تراشی و باز نمودن آبرو و شستشوی پل جانبازان-تمیز نمودن آبروهای بلوار شهید مدرس برای جلوگیری از آبگرفتگی-رفت و روب و کف تراشی کانیو و شن گیری خیابان و پیاده رو و لاین کند روی بلوار شهید مدرس- پاکسازی خروجی شهر بلوار ولیعصر (عج)(جاده انزلی)-پاکسازی خروج و ورودی شهر بلوار امام رضا (ع)(جاده لاهیجان)-لایروبی دریچه آب های سطحی خیابان پرند – پاکسازی زمین های بایر و رفت و روب و شن گیری کوچه های محله ماهی رودخان-پاکسازی حاشیه رودخانه و کف تراشی خیابان شهیدان مصباح و عاطفی-منطقه چهار ؛ تندگویان به سمت سی ان جی وکوچه شهید دانش حجتی-منطقه پنج؛ کفتراشی و رفت و روب رفیوژ وسط پل تالشان به سمت بلوار پرفسورسمیعی بارعایت نکات ایمنی- پاکسازی حاشیه رودخانه انتهای جماران ندایی۳ تا پل پوراسماعیلی- زنده گیری دو عدد سگ در مسکن مهر، دانشگاه

عکس :از زهرا هنرجو