رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت سر زده از مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) رشت بازدید کرد و روند ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار داد. به گزارش مهر گیلان؛ دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح  امروز (جمعه )ساعت ٩ صبح، با حضور  سرزده در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت، […]

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت سر زده از مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) رشت بازدید کرد و روند ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش مهر گیلان؛ دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح  امروز (جمعه )ساعت ٩ صبح، با حضور  سرزده در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت،  روند ارائه خدمات درمانی را  در این مرکز مورد بررسی قرار داد.

در این راستا، بخش های مختلف درمانی در این مرکز، به لحاظ کمی و کیفی، مورد ارزیابی قرار گرفت.