طی عملیاتی توسط مامورین و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، بازار لنگرود مورد پایش قرار گرفت به گزارش مهر گیلان، در ادامه پایش و بازدیدهای مستمر از بازارهای شهرستان، بازارماهی فروشان لنگرود مورد پایش کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در راستای پیشگیری و ممانعت از عرضه و فروش پرندگان وحشی قرار گرفت. سید […]

?

طی عملیاتی توسط مامورین و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، بازار لنگرود مورد پایش قرار گرفت

به گزارش مهر گیلان، در ادامه پایش و بازدیدهای مستمر از بازارهای شهرستان، بازارماهی فروشان لنگرود مورد پایش کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در راستای پیشگیری و ممانعت از عرضه و فروش پرندگان وحشی قرار گرفت.

سید امین نجات رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اعلام این خبر گفت: این اداره طبق پایش های روزانه و مستمر، بازار سنتی شهرستان را تحت نظر خواهد داشت و با مرتکبین جرایم شکار و صید وفروش پرندگان برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد

وی در ادامه افزود، حمل، عرضه و فروش جانوران وحشی جرم بوده و قانون گذار مجازات حبس و جزای نقدی را برای جرم مذکور پیش بینی نموده است.