مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به همراه مسئولین ستادی ،بصورت شبانه از پاسگاههای محیط بانی بازدید کرد. به گزارش مهرگیلان در آغازین ساعات بامداد امروز، جمعه، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان بصورت شبانه و سرزده از برخی پاسگاههای محیط بانی بازدید و با محیط بانان مستقر در پاسگاه دیدار کرد. ساسان کفایی […]

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به همراه مسئولین ستادی ،بصورت شبانه از پاسگاههای محیط بانی بازدید کرد.
به گزارش مهرگیلان در آغازین ساعات بامداد امروز، جمعه، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان بصورت شبانه و سرزده از برخی پاسگاههای محیط بانی بازدید و با محیط بانان مستقر در پاسگاه دیدار کرد. ساسان کفایی در این بازدید که ساعت ۲ بامداد جمعه آغاز و تا سپیده دم ادامه داشت، ضمن بررسی وضعیت پاسگاهها، در جریان مشکلات موجود قرار گرفت و در زمینه رفع مشکلات مذکور و همچنین بهبود شرایط معیشتی محیط بانان استان دستورات ویژه ای صادر کرد.
کفایی در این برنامه بازدید گفت: دیدار چهره به چهره با محیط بانان و پرسنل مستقر در واحد های مختلف و رسیدگی به مشکلات پاسگاهها و همچنین بهبود سطح زندگی آنان از برنامه هایی است که بصورت مستمر دنبال خواهد شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان کنترل و پایش مناطق به جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی را از مولفه های اصلی ارزیابی روسای پاسگاهها و واحد های شهرستانی برشمرد و بر حفاظت شبانه روزی از تمامی عرصه های استان تاکید کرد.