دکتر مهدی شادنوش نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان با بیان اینکه علی رغم تلاش شبانه روزی پزشکان و مسوولین روزهای سختی پیش روست، اظهار داشت: این یک مسئله ملی است و نیاز به عزمی همگانی برای مهار این ویروس منحوس است. به گزارش مهر گیلان؛دکتر مهدی شادنوش-نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان […]

دکتر مهدی شادنوش نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان با بیان اینکه علی رغم تلاش شبانه روزی پزشکان و مسوولین روزهای سختی پیش روست، اظهار داشت: این یک مسئله ملی است و نیاز به عزمی همگانی برای مهار این ویروس منحوس است.

به گزارش مهر گیلان؛دکتر مهدی شادنوش-نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان در جلسه استانداری ضمن تشکر از زحمات و پاسخ گویی شبانه روزی مدیران استان گیلان گفت: با این وجود گله مندی ها وجود دارد زیرا بعضی از مدیران استان هنوز عمق فاجعه را درک نکرده اند.

وی یادآور شد: ما در شرایط جنگی به سر می بریم و هر چه جلوتر می رویم شرایط نیز سخت تر می شود.

دکتر شادنوش با بیان اینکه لوازم و امکانات رسیده اماهنوز کافی نیست افزود: سهمیه بر اساس سامانه و ثبت اطلاعات توزیع می شود و غیر این توزیع نخواهد شد.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان با بیان اینکه تیم مقابله باکرونا به انسجام رسیده است، اظهار داشت: این یک مسئله ملی است و نیاز به عزمی همگانی برای مهار این ویروس منحوس است./