به گزارش مهر گیلان، عملیات پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای موجود هم اکنون با توجه به شرایط جوی مناسب در دستور کار شهرداری های مناطق پنجگانه قرار گرفته و با جدیت و سرعت در حال انجام است. در همین راستا شهرداری منطقه دو رشت از ترمیم پیاده روی خیابان سعدی خبر داده و گزارش […]

به گزارش مهر گیلان، عملیات پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای موجود هم اکنون با توجه به شرایط جوی مناسب در دستور کار شهرداری های مناطق پنجگانه قرار گرفته و با جدیت و سرعت در حال انجام است.

در همین راستا شهرداری منطقه دو رشت از ترمیم پیاده روی خیابان سعدی خبر داده و گزارش تصویری این‌ پروژه را نیز در پایگاه اطلاع رسانی بارگذاری کرده است